Utstilling

HISTORISK UTSTILLING:

I utstillingen tas du med på en reise tilbake i tid, og med vinden som fortellerstemme reiser du fram til dagens utnyttelse av vindenergi.

Du møter en sterk kystkultur, og det er vanskelig å gå uberørt fra fortellinger om levekår, værtegn og sterke historier fra Veiholmen fortalt direkte til deg gjennom lyd og bilde.

Utstillingen handler om vindenergi i et vidt perspektiv og omtaler både de vitenskapelige og mytologiske tolkningene av vind.

 Utstillingen tar blant annet for seg:

  • Vikingtid og Kulisteinen
  • Trosskifte og middelalder
  • Kristendom og Edøy gamle kirke
  • Levekår, værtegn og sterke historier fra Veiholmen og andre fiskevær.
  • Vitenskapelige og mytologiske perspektiver på vindenergi.

Utstillingen er utmerket som bakgrunnsinformasjon og som en inngangsportal før videre opplevelse av kystkultur og historie på Smøla!

Historien formidles ved hjelp av audioguider.

NYTT I ÅR ER VISNINGSSENTERET FOR HAVBRUK I SAMARBEIDE MED NEKTON HAVBRUK

Vi har etablert en ny del i utstillingen som omhandler havbruksnæringa med historie, laksens biologi, teknologi mm. Det er også mulig å prøve seg på å lage knuter, eller spille fiskespill på interaktiv skjerm.

I forbindelse med utstillingen tilbys også båttur ut til anlegget for å se fisk og oppdrettsanlegg på nært hold.

Ta kontakt med oss for omvisning og tur!