Fru Guri av Edøy 

Norges varmeste utespel

 

I 1989 skrev smølværingen Peggy Kristine Kruse et tablå i anledning 800 årsjubileet til Edøy gamle kirke. 
Dette ble begynnelsen på en spennende historie, som ble til utespelet Fru Guri av Edøy.

Den gripende historien, der sterke kvinneskikkelser flettes sammen med tro, kjærlighet, tragedie og lykke,
følger publikum lenge etter at den siste applausen har stilnet.

Historien rører og berører.

De første årene ble spelet framført på et gårdstun like ved Edøy gamle kirke.
I takt med økt publikumsoppslutning ble det behov for en større arena.

Den 23. juni 2009 ble kulturbygget Gurisentret åpnet.
Kulturskatten på Smøla fikk da en scene og et scenebilde med storslått og vakker utsikt mot kirke, fjord og fjell.

Fru Guri av Edøy har gjennom sitt tidløse innhold og uimotståelige varme gitt Smøla og regionen en unik kulturskatt.

 

Se filmer fra tidligere år på vår YouTubekanal.

Fru Guri av Edøy - Norges varmeste utespel
Alltid i uke 28

Informasjon om forestillinger i 2021 kommer! 

 

 

Første rad i amfiet er tilgjengelig med rullestol over tunet. Det er syv tilrettelagte rullestolsplasser og tilhørende ledsagerplasser. Ledsagerbilletter er gratis med ledsagerbevis.

OBS: Felt A, B og C har seterygg, mens felt E og F ikke har. D er frie plasser uten setenummer.

Amfiet har ikke tak, så vi anbefaler publikum å kle seg etter været.

Spelet varer i 2 timer uten pause.

Reis til Fru Guri av Edøy

 

SKUESPILLERE 2019

Fru Guri

Nina Wolxholtt

Solve Skald

Hans Erik Dyvik Husby

Ingeborg

Line Verndal

Sverre

Nils Golberg Mulvik

Gjertrud

Karianna Sommerro

Sigvart

Mikkel Gundelach

Inga

Sigrid Alnæs

Halvard

Herman Ohrvik

Tore

Hallvard Holmen

HANDLINGSSAMMENDRAG

Det er festdag på Edøygarden. Guris sønn Sverre har giftet seg med Ingeborg fra Soleim, og nå feirer de etterbryllup. På festen er både Ingeborgs familie og flere av de nærliggende storbøndene, deriblant Tore av Kuli. Det er feststemning, men Sverres datter Gjertrud markerer sin uvilje mot sin nye stemor. For Gjertrud har bestemor Guri alltid vært den nærmeste fortrolige, etter at moren tok døde, og hun verner om Gjertrud. Under bryllupsfesten kommer Fru Guris drøm om å bygge en ny kirke på Edøya fram, på samme sted der den gamle kirken sto, den som brant ned.

Erkebiskop Øystein Erlendson besøker Edøya, men er ikke villig til å bygge kirke der. Støtten fra kirkemakten betyr alt, for midler finnes det ikke mye av på Edøya. At ikke biskopen vil hjelpe til å bygge tenner Tore av Kuli, og han ryker uklar med biskopen til stor fortvilelse for hele bygda. Men Tore er en egenrådig person, og reiser til Trondheim for å skaffe tillatelse til kirkebygging hos Kongen i Nidaros. Det han ikke vet, er at han må betale bot, og be om nåde til erkebiskopen for spotting av kirkens menn under krangelen på Edøya. Dette nekter Tore, noe som skaper strid mellom høvdingene Sverre og Tore.

Sju år går. Kirka på Edøya er reist, men ikke signet, for Tore må først bøye av for kirkens menn. Nye slekter vokser fram, og selv om fedrene ligger i strid, finner de unge både vennskap og kjærlighet. På Kuli vokser Tores fostersønn Halvard opp, og hans forhold til Gjertrud blir etter hvert til mer enn bare vennskap. Gjertruds bror Sigvart har et kjærlighetsforhold til nabojenta Inga fra Kyrhaug. Inga blir gravid, men dør i barselseng. Fru Guri får Sigvart til å innse sitt ansvar, og står opp mot Sverre sinne da han kommer hjem med nyheten om at han vil oppdra «hornungen». Sverre må dermed svelge mye stolthet i det Ingeborg tar inn barnet i sitt hjem.

De unge guttene Halvard og Sigvart er med Sverre på handelsferd, og det er stor glede da de kommer hjem. Gjertrud og Halvards varme forhold fordypes, men fortvilelsen er stor når Sverre forteller at han har lovet bort Gjertrud til Guttorm i Vika. Dette forverrer forholdet mellom Tore og Sverre. Tore mener Halvard skal få sin Gjertrud, mens Sverre ønsker sin datter gift til større rikdom. Midt i mennenes krangel vokser Gjertruds fortvilelse.

Fru Guri står som det kloke medmennesket som forsøker å veilede til riktige valg, og som arbeider for å skape forsoning mellom fiender og frender. Mot slutten av livet ser det ut til at Fru Guri må gi tapt for strid og uvennskap, men da står en ny sterk kvinne ved hennes side. Ingeborgs stille styrke kommer for en dag, og hun er rede til å ta opp kampen for det gode i mennesket. Ingeborg har sett kjærligheten mellom Halvard og Gjertrud, og maner Sverre til å velge kjærligheten framfor æren, og han bøyer av.

I forsoningens tegn reiser Tore til Nidaros for å be om nåde hos kirkens menn. Det nye gudshuset vigsles av erkebiskop Eirik Ivarson, og Gjertrud bærer brudekransen for Halvard i kirka på Edøya. Tre sterke kvinner får oppfylt sine drømmer, og Guri selv kan finne fred.

BLI KJENT MED ROLLEFIGURENE

Fru Guri

Fru Guri har viet sitt liv til Edøygarden etter å ha kommet dit som ung kvinne. Hun er den med nøklene til gården, og den alle kommer til med sine gleder og sorger. Husfolket har stor respekt for Fru Guri, og gjør det de vet hun ønsker, uten at hun nødvendigvis må be om det. Fru Guri bærer ansvaret for gården, et ansvar hun setter høyt og vet vil være vanskelig å gi fra seg når Ingeborg kommer. Hun ber derfor til den guden hun setter så høyt, om vilje og styrke til å gi rom.

Solve Skald

Skalden har ingen direkte tilhørighet til gården, men reiser rundt der det finnes mat og husrom, noe som er skaldens natur. Han reiser gjerne som følge til kongen eller en stor kar. Solve vet hvordan man underholder både barn og voksne med sine skaldekvad, men har også en evne til å ta ting på kornet. Han virker til å kjenne Fru Guri godt, og vil alltid finne veien tilbake til henne og Edøygarden.

Ingeborg

Ingeborg kommer til gården som Sverres brud fra Soleim på Tustna. Hun forstår raskt at Fru Guri gir henne nøklene til gården, men ikke nødvendigvis det ansvaret en husfrue skal ha. I lang tid viser hun tålmodighet og styrke, selv når husfolket heller lyder Fru Guri enn henne. Sverre er til liten hjelp. Ingeborg sliter med å få en nær relasjon til barna, foruten Sigvart, som søker til henne, og hun verner om han. Ingeborg vokser i skyggen til Guri, og blir en sterkere og modigere skikkelse, men det krever mye av henne.

Sverre

Sverre er husbond på Edøygarden, som er høvdingsetet og kongsgård, og sønn av Fru Guri. Selv om han nyter stor respekt og har høy status, tar han ikke like mye plass som Tore fra kuli. Han viser evne til å bøye seg for det som er større enn ham selv, og evner å anerkjenne når han har gjort en feil.

Tore av Kuli

Tore er Sverres søskenbarn og husbond på Kuli. Han har stor respekt for Guri, og ønsker å innfri hennes ønske om å bygge en ny kirke på Edøya. Tore kan både være kvass og en flørt, men Guri vet at han har et godt hjerte. Mot slutten viser han at også han evner å vedgå sine feil, og jobber for tilgivelse.

Gjertrud

Gjertrud er Fru Guris barnebarn, og har vokst opp uten mor, men har alltid hatt sterke kvinner rundt seg. Hun er ung når Ingeborg kommer til gården, og ønsker ikke å kalle henne mor. I stedet holder hun seg nær Fru Guri, og deler sine oppdagelser og tanker med henne.

Hallvard

Hallvard er oppfostret hos faster Tore, men flytter etter hvert til Edøygarden. Han er en fredelig sjel med et godt hjerte. Krigen byr ham imot, og han vil ikke annet enn å komme tilbake til gården. Fru Guri har ekstra omsorg for Hallvard, og overser kanskje dermed Sigvarts ønske om å bli sett.

Sigvart

Sigvart er en eventyrer, og vil ikke binde seg til land. Fra han er liten ønsker han å være en del av kongens hær og se verden. Han føler at Hallvard er mer Guris barn enn han er, og søker mot Ingeborg, som tar vare på ham. Sigvart har et eget bånd med Inga fra Kyrhaug, men tar et dårlig valg for deres fremtid. Mot slutten vokser han fra gutt til mann, og tar det ansvar som han får på tragisk vis.

Inga

Inga er datter til Ivar Bonde på Kyrhaug. Hun er den som ser Sigvart for den han er, og de to er gode venner i barndommen.

FARGER SOM FORTELLER

Kostymene i Fru Guri av Edøy har fargekoder som er med på å understreke tilhørigheten til de ulike rollefigurene:

Fru Guris familie og hennes gardsfolk er kledd i blåtoner av ulike slag. Folket på Kuli har grønn som gjennomgangsfarge. Når Ingeborg kommer over fjorden med sin familie fra Soleim, så er fargetonen orange. De hun har med seg av tjenerskap har også samme fargekoden. Fra Kyrhaug, der Ivar Bonde holder til, kommer den gule fargen inn. Inga og hennes følge er kledd i et mer fattigslig fargespekter. Kostymene understreker også deres rang. Solve Skald og presteskapet tilhører ingen gruppe og er følgelig ikke satt i egne kategorier.

Gurisentret

GURISENTRET
Anne Elisabeth Gjeldnes, driftsleder
Edøy, 6570 Smøla
952 19 008

        YouTube

FRU GURI AV EDØY
Gurisentret

Edøyveien 18

6570 Smøla

      YouTube

FRUEN KAFE
Egil Holberg, kaféansvarlig
Edøy, 6570 Smøla
481 74 398

     

Salmar logo
Sparebank1 logo
Smøla kommune logo
NEAS logo
Møre og Romsdal fylkeskommune logo