Fru Guri av Edøy - Norgest varmeste utespel

I 1989 skrev Peggy Kristine Kruse et tablå i anledning 800 års jubileumet til Edøy gamle kirke. Dette var begynnelsen på en solskinnshistorie. Den gripende historien, hvor sterke kvinneskikkelser flettes sammen med tro, kjærlighet, tragedie og lykke, følger publikum lenge etter at den siste applausen har stilnet.

De første årene ble spelet framført på et gårdstun like ved Edøy gamle kirke, men i takt med økt publikumsoppslutning ble det behov for en større arena. Den 23. juni 2009 ble det storslåtte kulturbygget Gurisentret åpnet, og kulturskatten på Smøla fikk en scene og et scenebilde som med sin vakre utsikt mot kirke, fjord og fjell kan gi de fleste utescener konkurranse. Fru Guri har gjennom sitt innhold og varme gitt Smøla og regionen en unik kulturskatt.

Se filmer fra tidligere år på vår YouTubekanal.

FORESTILLINGER 2019

HANDLINGSSAMMENDRAG

Det er festdag på Edøygarden. Guris sønn Sverre har giftet seg med Ingeborg fra Soleim. Nå feirer de etterbryllup. Sverres datter Gjertrud markerer sin uvilje mot sin nye stemor. Bestemor Guri er Gjertruds nærmeste fortrolige. Under bryllupet kommer Fru Guris drøm om å bygge ny kirke på Edøya fram. Spørsmålet om støtte fra kirkemakta og den materielle delen av bygginga blir diskutert. Erkebiskop Øystein Erlendson besøker Edøya, men er ikke villig til å bygge kirke der.

Dette tenner Tore av Kuli, og han ryker uklar med biskopen til stor fortvilelse for hele bygda. Tore er en egenrådig person og skaffer tillatelse til kirkebygging hos Kongen i Nidaros. Det han ikke vet, er at han må betale bot, og be om nåde til erkebiskopen for spotting av kirkens menn under krangelen på Edøya. Dette nekter en steil Tore, noe som skaper strid mellom høvdingene Sverre og Tore.

Sju år går. Kirka på Edøya er reist, men ikke signa. Tore må først bøye av for kirkens menn. Nye slekter vokser fram, og selv om fedrene ligger i strid, finner de unge både vennskap og kjærlighet. På Kuli vokser Tores fostersønn Halvard opp, og hans forhold til Gjertrud blir etter hvert til mer enn bare vennskap. Gjertruds bror Sigvart har et kjærlighetsforhold til nabojenta Inga, som er av lavere rang. Sverre må svelge mye stolthet i det sønnen kommer til gards med «hornungen» sin, etter at Inga dør i barselsseng.

De unge guttene Halvard og Sigvart er med på handelsferd, og det er stor stas når de kommer hjem. Gjertrud og Halvards varme forhold trer fram. Fortvilelsen er derfor stor når Sverre lover bort Gjertrud til Guttorm i Vika. Dette forverrer forholdet mellom Tore og Sverre. Tore mener Halvard skal få sin Gjertrud, mens Sverre ønsker sin datter gift til større rikdom. Gjertruds fortvilelse vokser …

Oppi alt dette er Fru Guri det kloke medmennesket som forsøker å veilede til riktige valg, og som arbeider for å skape forsoning mellom fiender og frender.

Til sist ser det ut til at Fru Guri må gi tapt for strid og uvennskap – men da står en ny sterk kvinne ved hennes side, Ingeborg, Sverres kone. Hun er rede til å ta opp kampen for det gode i mennesket. Ingeborg maner Sverre til å velge kjærligheten framfor æren.

I forsoningens tegn, reiser Tore til Nidaros for å be om nåde hos kirkens menn. Det nye gudshuset vigsles av erkebiskop Eirik Ivarson – og Gjertrud bærer brudekransen for Halvard i kirka på Edøya.

Tre sterke kvinner får oppfylt sine drømmer – og Guri selv kan finne fred …

BLI KJENT MED ROLLEFIGURENE

Fru Guri
Husfrue på Edøygarden, styrer gard og familie med stor varme og klokskap. Enke. Drømmer om ei kristen kirke på Edøya.

Solve Skald
Omreisende historieforteller, har et varmt og nært forhold til Fru Guri.

Sverre
Guris sønn, enkemann etter at hans første kone druknet seg og etterlot ham alene med datteren Gjertrud og sønnen Sigvart. I stadig konflikt med sitt søskenbarn Tore.

Ingeborg
Sverres nye kone fra Soleim på Tustna. Ønsker å være mor for Gjertrud og Sigvart. Skal ta over husfruas nøkler til garden etter fru Guri.

Gjertrud
Sverres datter, som ikke umiddelbart godtar sin stemor Ingeborg. Er nært knytta til bestemor Guri. Forelsker seg i Halvard, som hun har lekt med siden hun var liten.

Sigvart
Sverres sønn og Guris barnebarn, setter barn på Inga som er fra fattige kår.

Tore av Kuli
Sverres søskenbarn, en egenrådig og sta mann som skaper strid mellom seg og Sverre. Han havner også på kant med kirkemakta, og setter kirka til Guri i fare.

Inga
Nabojente av lavere rang. Vokst opp med Hallvard, Gjertrud og Sigvart. Havner i «uløkka» med Sigvart og dør i barselseng.

Hallvard
Tores fostersønn, Gjertruds kjæreste som hun ønsker å gifte seg med i den nye kirka på Edøya.

Ivar Bonde
Far til Inga.

Olve
Gardsdreng

 

FARGER SOM FORTELLER

Kostymene i Fru Guri av Edøy har fargekoder som er med på å understreke tilhørigheten til de ulike rollefigurene:

Fru Guris familie og hennes gardsfolk er kledd i blåtoner av ulike slag. Folket på Kuli har grønn som gjennomgangsfarge. Når Ingeborg kommer over fjorden med sin familie fra Soleim, så er fargetonen orange. De hun har med seg av tjenerskap har også samme fargekoden. Fra Kyrhaug, der Ivar Bonde holder til, kommer den gule fargen inn. Inga og hennes følge er kledd i et mer fattigslig fargespekter. Kostymene understreker også deres rang. Solve Skald og presteskapet tilhører ingen gruppe og er følgelig ikke satt i egne kategorier.

Gurisentret

GURISENTRET
Anne Elisabeth Gjeldnes, driftsleder
Edøy, 6570 Smøla
71 54 26 00 / 919 10 519

        YouTube

FRU GURI AV EDØY
Anne Elisabeth Gjeldnes, driftsleder
Edøy, 6570 Smøla
71 54 26 00 / 919 10 519

      YouTube

FRUEN KAFE
Maren Paulsen, kaféansvarlig
Edøy, 6570 Smøla
71 54 26 00 / 919 10 519

     

Salmar logo
Sparebank1 logo
Smøla kommune logo
NEAS logo
Møre og Romsdal fylkeskommune logo